HULP
Snel een duidelijk antwoord

Onze werkwijze is aanzienlijk toegankelijker dan die van een doorsnee advocatenbureau.
Op basis van jouw persoonlijke vraag en informatie, bekijken we wat de minst vergaande en minst kostbare oplossing is.

Hierbij maken wij een afweging van de volgende factoren:

  • Je rechtspositie
  • Juridische haalbaarheid 
  • Financiële belang
  • Tijdsinspanning
  • Kosten-batenanalyse
  • Beschikbare manier van conflictoplossing


Wat kost dat?

Ga naar de pagina:  'Tarieven'